ΟΡΑΜΑ

Το περασμα από την εποχή του σκουπιδιάρη με το σκουπιδιάρικο στην εποχή του απορριμματοφόρου και του εργάτη – χειριστή με το απορριμματοφόρο αποτελεί την εικόνα που πρέπει να παλεύει μία διεύθυνση διαχείρισης απορριμμάτων σε μια πόλη. Είναι αυτή που συνοδεύει την αρχή της διαλογής στην πηγή και της ανάπτυξης ρευμάτων: κίτρινο του χαρτιού, μπλε της ανακυκλωσης υλικών συσκευασίας, πλαστικών, αλουμινίου  λευκοσίδηρου, καφέ των βιοαποβλήτων , μωβ των ρούχων και των υφασματων. Στον πολύχρωμο αυτό κόσμο το μόνο γκρι που θα υπάρχει είναι το υπόλειμμα του πράσινου κάδου που σε μικρό ποσοστό πια θα πηγαίνει προς ταφή., μικρή πριβαλλοντική κοινωνική συμβολή στο να σταματήσει αναπτυγμένη Ανατολική Αττική να στέλνει τα απόβλητά της στην περιβαλλοτικά υποβαθμισμένη  Δυτική.