ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ανάγκες, βλέψεις, στόχους και όραμα που θα εξυπηρετούσε η συγκρότηση μιας ενεργειακής κοινότητας στον Δήμο Χαλανδρίου, γύρω από την παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από την εκτροπή ταφής βιοαποβλήτων.  Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο συμμετέχετε σε μία δυναμική χαρτογράφηση του οικοσυστήματος μιας ενδεχόμενης ενεργειακής κοινότητας στη γειτονιά σας!

Eυαισθητοποίηση και ενεργοποίηση ομάδων και ατόμων σχετικά με την επέκταση του προγράμματος του καφέ κάδου και την προώθηση της θεώρησης των βιοαποβλήτων ως «κοινού»

Eυαισθητοποίηση και ενεργοποίηση μέσω δημιουργικών συμμετοχικών δράσεων σχετικά με τα θέματα της ανακύκλωσης και εν γένει της κυκλικής οικονομίας

Eνημέρωση για τους στόχους της ενεργειακής ουδετερότητας, διερεύνηση της δυνατότητας συγκρότησης ενεργειακής κοινότητας

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού είναι ένα καινοτόμο χωρικό ερωτηματολόγιο, με στόχο την αποτύπωση αναγκών, προβλημάτων, προτάσεων και γενικότερα ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και απορριμμάτων στη γειτονιά σου!

Οδηγίες συμπλήρωσης

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ανάγκες, βλέψεις, στόχους και όραμα που θα εξυπηρετούσε η συγκρότηση μιας ενεργειακής κοινότητας στον Δήμο Χαλανδρίου. Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο συμμετέχετε σε μία δυναμική χαρτογράφηση του οικοσυστήματος μιας ενδεχόμενης ενεργειακής κοινότητας στη γειτονιά σας!

Ποιος ο ρόλος μίας ενεργειακής κοινότητας εντός του Δήμου;
Ποιοι/ες την αποτελούν;
Ποια ζητήματα θέτει και πραγματεύεται μία ενεργειακή κοινότητα;

Μπορείς να πάρεις νερό για να καλύψεις τις ανάγκες σου για πότισμα, πλύσιμο και άλλες χρήσεις αρδευτικού νερού από το Αδριάνειο Υδραγωγείο; Δες πώς μπορείς να γίνεις μέλος της αλληλέγγυας κοινότητας νερού που δημιουργεί το πρόγραμμα Cultural H.ID.R.A.N.T.!
Στείλτε e-mail στη διεύθυνση uia-project@halandri.gr και θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα.