ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΥ

Η διαχείριση των ΑΣΑ θα γίνεται με βάση τους ακόλουθους άξονες:

 • Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. Τα ξεχωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται σε αποκεντρωμένη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ εντός του Δήμου). Παράλληλα, για μέρος των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων θα εφαρμόζεται η οικιακή κομποστοποίηση.
 • Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030 με τη δημιουργία Μικρού πράσινου Σημείου
 • Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. ως το 2030, με συγκεκριμένους στόχους για τα επιμέρους υλικά:
ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030

Συνολική Ελάχιστη Ανακύκλωση: 65%

Συνολική Ελάχιστη Ανακύκλωση: 70%

Στόχοι ανά υλικό:

 • το 50 % των πλαστικών
 • το 25 % του ξύλου
 • το 70 % των σιδηρούχων μετάλλων
 • το 50 % του αλουμινίου
 • το 70 % του γυαλιού
 • το 75 % του χαρτιού και χαρτονιού

Στόχοι ανά υλικό:

 • το 55 % των πλαστικών
 • το 30 % του ξύλου
 • το 80 % των σιδηρούχων μετάλλων
 • το 60 % του αλουμινίου
 • το 75 % του γυαλιού
 • το 85 % του χαρτιού και χαρτονιού
 • Χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10%, μέχρι το 2030.
 • Επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Φυλής, και εν τέλει η δραστική μείωση του υπολείμματος προς διάθεση σε ΧΥΤ.